Vilket matematiskt samband ser du?

Här kommer en liten fråga som passar den matematiskt bevandrade personen då det krävs att man är lite inläst på ämnet. Det gäller att klura ut vilken matematikformel som du ser på bilden, en enklare redogörelse för hur formeln fungerar beskrivs men det gäller alltså att namnge den allmänt kända beteckningen på formeln.

Namnet till sambandet kommer från en stor grekisk matematiker, även om han själv inte var först med att komma fram till sambandet. På bilden ser du alltså en rätvinklig triangel som enligt en sats kan räkna ut den okända längden av en sida om man vet längden på de två övriga sidorna. Sambandet ger att summan av kvadraten av de två rätvinkliga sidorna a och b är lika med kvadraten av sidan c. Vill man räkna fram sidan c, hypotenusan som ligger mittemot den räta vinkeln, får man sedan räkna fram roten ur summan av de sidorna a och b i kvadrat.

För dig som söker svar på den trigonometriska frågan och vill lära dig mer om matematik rekommenderar vi Matematikvideo.se som ger helt onlinebaserade matematikkurser.

När du kan svaret på frågan så skriver du det i kommentarsfältet. Vem vet, det kanske är du som ger det vinnande svaret!