Så fungerar en kulskruv

bild från http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=37376&start=75
bild från http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=37376&start=75

Kulskruven är avsedd för linjär matning i höjdled genom att den överför roterande rörelser till linjära rörelser. Dess främsta egenskap är den mycket höga verkningsgraden, som inte sällan ligger en bra bit över 90 procent. Det är kulskruvens utformning, där muttern sluter tätt kring gängstången genom kullager, som ger denna höga effektivitet.

Den enklaste formen av kulskruv består av en gängstång och en mutter. Muttern rör sig fritt över gängorna, utan att rotera. Det gör att kulskruven fungerar precis som hydraulikteknik. Mellan muttern och gängstången ligger ett kullager som minskar friktionen till ett minimum. Friktionen kan vara så liten som 0,2 procent. Detta förutsätter dock att kulskruven är precisionsslipad och av en hög allmän kvalitet.

Kullagret är av samma typ som vanligt kullager. Kulorna är placerade i spåren mellan mutterns gänga och gängstången. För att kulskruvens funktion ska vara beständig i den axiella rörelsen (uppåt och nedåt) måste kulorna matas tillbaka i spåren. Det kan ske på ett av två olika sätt. Antingen flyttas kulorna via alternativa spår uppåt eller nedåt ett antal gängor förbi mutterns nuvarande läge för att sedan återföras till spåren vid muttern, eller så finns särskilda matarbanor som omedelbart återför kulorna till spåren under muttern.

Effektiv, hållbar och miljövänlig

Genom att en kulskruv inte behöver genomgå underhåll på samma sätt som hydraulikteknik blir användningen mer driftssäker. Dessutom är en kulskruv miljövänlig i och med att man inte behöver använda olja. Med hydraulikteknik kan det uppstå oljeläckage och genom detta sjunker prestandan. Samtidigt finns risk att man måste avbryta produktionen, med intäktsbortfall som följd. Kulskruven räknas som miljövänlig även på grund av den låga friktionen mellan skruv och mutter. Det är faktiskt så att det inbyggda kullagret mellan muttern och gängan gör att friktionen minskar så mycket att kulskruven endast kräver ett vridmoment på cirka 30 procent av vad som krävs för en vanlig trapetsskruv. Det gör till exempel att man kan dimensionera ner motorn som driver skruven för att spara energi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *